Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600 อัตรา ครั้งที่ 1

Advertisement

ด่วนที่สุด! สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600 อัตรา ครั้งที่ 1 ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีรายลเอียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่!!

Advertisement

Advertisement

 หนังสือ เลขที่ ศธ 04006/ว707 

1.บัญชีจัดสรร สพป.
2.บัญชีจัดสรร สพม.

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

You might also like