ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563

1843
สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563

ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563

เมื่อวันที่12 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ สพฐ. ด่วน​ที่​สุด ที่ ศธ. 04005/724 ลว 12 มิถุนายน ​2563 เรื่อง​ สำรวจ​ข้อมูล​การ​จัดการ​เรียน​การสอน​ภาค​เรียน​ที่​1/2563 ตั้งแต่​วันที่​1 กรกฎาคม​ 2563​ในสถานการณ์​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019 (COVID-19) ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดังภาพค่ะ

โดยประสานให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จในข้อ 1 และ 2 ภายในวันที่ 12 มิถุนายน​2563 และกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจในข้อ 3 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563

เพิ่มเพื่อน

 

 

แบบหมายเลข​1 สำหรับ​โรงเรียน​ทั่วไป (ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7SanCrtW0u7eifgF4Y9GrtpyiVw8qMEMEjS-SPRCgX7glGA/viewform

แบบ​หมายเลข​2 สำหรับ​โรงเรียน​ที่​มี​ลักษณะ​พิเศษ (ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMFNmTxvVZYHFPhr1KDhYzRuuz90PDqWohLLEzAVm4ErrpzA/viewform

แบบหมายเลข​3 แบบสำรวจ​แนว​การ​จัดการ​เรียน​การ​สอน​ฯ (ภายใน​25 มิถุนายน​2563)

https://covid19.obec.go.th/e-report

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก สพฐ. เป็นอย่างสูงนะคะ