วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTด่วนที่สุด สำรวจตำแหน่งว่าง เพื่อจัดเตรียมการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ด่วนที่สุด สำรวจตำแหน่งว่าง เพื่อจัดเตรียมการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Advertisement

Advertisement

สำรวจตำแหน่งว่าง เพื่อจัดเตรียมการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวในแวดวงการศึกษามาฝากทุกท่านเช่นเคยครับ โดยเมื่อเร็วๆนี้สำนีกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่องสำรวจตำแหน่งว่าง เพื่อจัดเตรียมการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

Advertisement

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓) โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สํานักพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลและนิติการ ดําเนินการพัฒนาฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารง ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกรอบอัตราที่กําหนด สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ จึงขอให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลตําแหน่งว่างในตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยกรอกรายละเอียดข้อมูล ตําแหน่งว่าง ลงในแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้ และจัดส่งไฟล์มายัง E-Mail : Kwp.obecagmail.com ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอสงวนสิทธิ์ ในการขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในภายหลัง เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการต่อไป

สำรวจตำแหน่งว่าง-เพื่อจัดเตรียมการพัฒนาฯ-ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา01

 

>> ดาวน์โหลดไฟล์ >>สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อจัดเตรียมการพัฒนาฯตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ขอบคุณที่มา : สพฐ.

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments