ด่วนที่สุด เรื่องรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1862
ด่วนที่สุด-สพฐ.-เรียกบรรจุ-รอง-ผอ.สพท.
ด่วนที่สุด-สพฐ.-เรียกบรรจุ-รอง-ผอ.สพท.

ด่วนที่สุด เรื่องรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สวัสดีครับเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นะื้นฐานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่องรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเรียกรายงานตัวรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

 

รายงานตัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานตัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมด

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ

ขอบคุณที่มา : สพฐ. ด่วนที่สุด เรื่องรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา