ด่วนที่สุด แจ้งแนวปฎิบัติเปิดเรียน ในสถานการณ์ COVID19 เกี่ยวกับการ ลงทะเบียนไทยชนะ

2944

 

ด่วนที่สุด แจ้งแนวปฎิบัติเปิดเรียน ในสถานการณ์ COVID19

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มี หนังสือ เรื่อง แจ้งแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กำหนดแนวทางในการเปิดเรียนของสถานศึกษา ซึ่งดำเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

 

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีแนวทางให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการลงทะเบียนเพื่อขอติดตั้งระบบ platform ไทยชนะ และมีการติดตั้งจุด QR Code โดยสามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.ไทยชนะ.com

2. สำหรับนักเรียนสามารถใช้วิธีลงทะเบียนในสมุดรายชื่อ อีกวิธีการหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเพื่อสแกน QR-Code แต่ให้ดำเนินการอื่นใดที่สะดวกเหมาะสมไม่สิ้นเปลือง

3. สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน และผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการในโรงเรียนควรจะต้องลงทะเบียนด้วยระบบ platform ไทยชนะทุกครั้ง รายละเอียดดังภาพด้านล่างเลยค่ะ

แจ้งแนวปฎิบัติเปิดเรียน ในสถานการณ์ COVID19 เกี่ยวกับการ ลงทะเบียนไทยชนะ
แจ้งแนวปฎิบัติเปิดเรียน ในสถานการณ์ COVID19 เกี่ยวกับการ ลงทะเบียนไทยชนะ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา จาก สพฐ. เป็นอย่างสูงนะคะ