Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน!บอร์ดก.ค.ศ. เลื่อนสอบครูผู้ช่วย มี.ค.ไปเป็นส.ค. เหตุรอสทศ.จัดทำข้อสอบตามหลักเกณฑ์ใหม่

Advertisement

เมื่อวันที่ 8 มกราคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาหน่วยงานที่จะมาทำหน้าที่จัดสอบครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่ ในการสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และความรู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

เพิ่มเพื่อน

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มีหน่วยงานกลางในการจัดสอบรวม เช่นเดียวกับการสอบข้าราชการพลเรือน ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมอบหมายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้จัดสอบ ทั้งนี้ทางสทศ. แจ้งว่า ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบได้ทันการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม เพราะมีภาระที่จะต้องจัดสอบต่าง ๆ เช่นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำข้อสอบและการจัดสอบมีความ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะต้องเลื่อนการสอบไปประมาณช่วงเดือนสิงหาคม 2561 แทน เพื่อบรรจุให้ทันในเดือนตุลาคม 2561

Advertisement

Advertisement

“ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่า การบรรจุครูในช่วงเดือนพฤษภาคม ยังไม่เร่งรีบ เพราะยังมีบัญชีเก่าซึ่งยังไม่หมดอายุสามารถเรียกบรรจุได้ ขณะเดียวกันจะมีอัตราเกษียณที่มีตำแหน่งว่างมากๆ และจำเป็นจริง ๆ ในช่วงเดือนตุลาคม ดังนั้นจึงยังไม่จำเป็นต้องรีบสอบเดือนมีนาคม ที่ประชุมเห็นว่ายังพอมีเวลาเพื่อให้สทศ. มีเวลาในการจัดทำข้อสอบให้ได้มาตรฐาน จึงให้เลื่อนการสอบแบบใหม่ไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งการดำเนินการแบบนี้ จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนเอกชน ที่มีเวลาในการหาครูใหม่มาสอนได้ทัน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. ในฐานะกำกับดูแลสทศ. ไปหารือกับสำนักงานก.ค.ศ. เพื่อหาข้อสรุปในการจัดสอบร่วมกัน ”นพ.ธีระเกียรติกล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์ 

You might also like