Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน!! การสอบครูผู้ช่วย 2561 สอบย้ายได้ แต่จะบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย และได้รับเงินเดือนตามประกาศรับสมัคร

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้ (3 พ.ค. 2561) เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม ขอนำเรื่องราวที่น่าสนใจในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ซึ่งมีประเด็นที่หลายๆท่านกำลังตามข้อมูลกันอยู่คือ การสอบโอนย้าย ทั้งข้าราชการครู สังกัด สพฐ. หรือ ข้าราชการ สังกัดอื่น โดย ท่าน ปราณี ศิวารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย สำนักงาน ก.ค.ศ.  ได้เปิดเผยข้อมูลในการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

 

Advertisement

 

นางปราณี ศิวารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กล่าวเกี่ยวกับการโอนหรือการย้ายโดยผลของการสอบแข่งขัน ว่า
” การโอนหรือการย้ายโดยผลของการสอบแข่งขัน ซึ่งมีประเด็นที่ที่ประชุม ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ที่จะมีครูส่วนหนึ่งของเราเองกับข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการครู หรือ พนักงานท้องถิ่นมาสอบแข่งขัน แล้วก็โอนย้าย บางทีเราประกาศสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย แต่ก็จะโอนมาในตำแหน่งอื่น

“ครั้งนี้ ก.ค.ศ. ก็จะกำหนดหลักเกณฑ์ไปให้ชัดเจนว่าถ้าสอบได้แล้วก็จะบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในอัตราเงินเดือนตามที่ประกาศรับสมัคร”

ในส่วนนี้ก็จะได้ทำความเข้าใจกับผู้ที่มาสมัครให้ชัดเจน แล้วก็ประการหนึ่งที่เคยดำเนินการกันอยู่คือผู้ที่จะมาสอบแข่งขันที่โอนหรือย้าย ตามผลสอบแข่งขัน จะต้องมีหนังสืออนุญาตยินยอมจากผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้ง สำหรับข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.) ผู้ที่จะลงนามอนุญาตในหนังสือ คือ ศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจบรรจุแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 “

ดังนั้นจะเห็นว่า การสอบครูผู้ช่วย 2561 ข้าราชการครูยังสอบย้ายได้ แต่จะบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย และได้รับเงินเดือนตามประกาศรับสมัคร อีกทั้งในการขออนุญาตสอบบรรจุครูผู้ช่วย จะต้องขออนุญาตสอบจากศึกษาธิการจังหวัดครับ

Advertisement

ท่านสามารถรับชม บันทึกการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ

ลิงก์ YOUTUBE  เวลา 3:47 : 00

(เนื่องจากไฟล์ขนาดใหญ่ ไม่สามารถฝังเนื้อหาในเพจได้)

ที่มา : บันทึกการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ ระหว่างวันที่ 28 – 29  เมษายน 2561

 

 

 

You might also like