Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน!! การสอบครูผู้ช่วย 2561 สอบย้ายได้ แต่จะบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย และได้รับเงินเดือนตามประกาศรับสมัคร

Advertisement

1

สวัสดีครับวันนี้ (3 พ.ค. 2561) เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม ขอนำเรื่องราวที่น่าสนใจในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ซึ่งมีประเด็นที่หลายๆท่านกำลังตามข้อมูลกันอยู่คือ การสอบโอนย้าย ทั้งข้าราชการครู สังกัด สพฐ. หรือ ข้าราชการ สังกัดอื่น โดย ท่าน ปราณี ศิวารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย สำนักงาน ก.ค.ศ.  ได้เปิดเผยข้อมูลในการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

 

 

นางปราณี ศิวารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กล่าวเกี่ยวกับการโอนหรือการย้ายโดยผลของการสอบแข่งขัน ว่า
” การโอนหรือการย้ายโดยผลของการสอบแข่งขัน ซึ่งมีประเด็นที่ที่ประชุม ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ที่จะมีครูส่วนหนึ่งของเราเองกับข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการครู หรือ พนักงานท้องถิ่นมาสอบแข่งขัน แล้วก็โอนย้าย บางทีเราประกาศสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย แต่ก็จะโอนมาในตำแหน่งอื่น

“ครั้งนี้ ก.ค.ศ. ก็จะกำหนดหลักเกณฑ์ไปให้ชัดเจนว่าถ้าสอบได้แล้วก็จะบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในอัตราเงินเดือนตามที่ประกาศรับสมัคร”

ในส่วนนี้ก็จะได้ทำความเข้าใจกับผู้ที่มาสมัครให้ชัดเจน แล้วก็ประการหนึ่งที่เคยดำเนินการกันอยู่คือผู้ที่จะมาสอบแข่งขันที่โอนหรือย้าย ตามผลสอบแข่งขัน จะต้องมีหนังสืออนุญาตยินยอมจากผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้ง สำหรับข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.) ผู้ที่จะลงนามอนุญาตในหนังสือ คือ ศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจบรรจุแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 “

ดังนั้นจะเห็นว่า การสอบครูผู้ช่วย 2561 ข้าราชการครูยังสอบย้ายได้ แต่จะบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย และได้รับเงินเดือนตามประกาศรับสมัคร อีกทั้งในการขออนุญาตสอบบรรจุครูผู้ช่วย จะต้องขออนุญาตสอบจากศึกษาธิการจังหวัดครับ

Advertisement

ท่านสามารถรับชม บันทึกการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ

ลิงก์ YOUTUBE  เวลา 3:47 : 00

(เนื่องจากไฟล์ขนาดใหญ่ ไม่สามารถฝังเนื้อหาในเพจได้)

ที่มา : บันทึกการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ ระหว่างวันที่ 28 – 29  เมษายน 2561

 

 

 

You might also like