ด่วน การอบรมผู้บริหารและครูทั่วประเทศ 7 พ.ค. 2563 ไม่ต้องลงทะเบียนอบรม

4765


สพฐ. ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

รวมลิงค์ 5 ช่องทางเข้ารับการอบรมและลงทะเบียนรับเกียรติบัตร การอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูทั่วประเทศ 7 พ.ค.2563

ในหน้าเว็บได้แจ้งว่า ผู้รับการอบรมไม่ต้องลงทะเบียนเข้าอบรม  และสามารถลงทะเบียนทำแบบทดสอบได้เลย หลังการอบรม ดังภาพ

>>เข้าเว็บการอบรม<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงก์ 5 ช่องทาง การเข้ารับการอบรมผู้บริหารโรงเรียนและครูทั่วประเทศ 7 พฤษภาคม 2563อ่านที่นี่
ลิงก์ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตร ตามภาค การประชุมผู้บริหารและครูสพฐ.7 พ.ค.2563อ่านที่นี่