Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน! คุรุสภายกเลิกแล้วรางวัลครูแสนดี

Advertisement

คุรุสภายกเลิกให้รางวัล”หนึ่งแสนครูดี” ชี้ไม่สะท้อนคุณภาพการสอน
ครูได้รับรางวัลจำนวนมาก เตรียมทบทวนเกณฑ์การให้รางวัลอื่น ๆ ด้วย
ต้องพิจารณาอย่างเข้มข้นสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14:31 น.

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

วันนี้ (24 ก.พ.) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) โฆษก
ศธ. ฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
มอบให้คุรุสภาไปทบทวนเกี่ยวกับการมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดีว่า
เป็นการสร้างความภูมิใจให้แก่ครูหรือไม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้
ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาได้มีมติยกเลิกรางวัลดังกล่าวแล้ว
เนื่องจากเป็นการมอบรางวัลที่มีครูได้รับจำนวนมาก
อีกทั้งรางวัลก็ไม่สะท้อนคุณภาพการเรียนการสอนเท่าที่ควร
ดังนั้นเมื่อยกเลิกการมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดีไปแล้ว
จากนี้ไปคุรุสภาจะเหลือรางวัลหลัก ๆ ที่จะมอบให้ครู คือ รางวัลคุรุสดุดี
รางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุคุณธรรม และรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
แต่ทั้งนี้คุรุสภากำลังจะทบทวนหลักเกณฑ์การให้รางวัลคุรุสดุดี
รางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุคุณธรรม
เพื่อให้ครูที่ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจและสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพในการสอนอย่างแท้จริง

Advertisement

“ขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การให้รางวัลครู
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้รางวัลต่าง ๆ
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กอย่างแท้จริง
โดยจะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มข้นมากขึ้น
และอาจจะเสนอยกเลิกระบบโควตาที่มอบให้เขตพื้นที่ไปคัดเลือกครูเพื่อเสนอราย
ชื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลด้วย
อย่างไรก็ตามสำหรับรางวัลคุรุคุณธรรมนั้น
คุรุสภาจะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และ
มูลนิธิยุวสถิรกุล
อีกครั้งเพื่อให้รางวัลนี้เชื่อมโยงกับโรงเรียนคุณธรรมด้วย
โดยครูที่จะได้รับรางวัลต้องเป็นครูที่มีคุณธรรมดีเด่น
และสอนในโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมด้วย”รอง
ปลัดศธ.กล่าว “

อ่านต่อที่ : http://dailynews.co.th/education/381732

You might also like