Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน! คุรุสภาอนุมัติหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 62 หลักสูตรใน 61 สถาบัน

Advertisement

“คุรุสภา”ยกเครื่องระบบ พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

เพิ่มเพื่อน

“คุรุสภา”ยอมรับคำวิจารณ์ เตรียมปรับระบบพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ตอบโจทย์ปฏิรูปประเทศ
วันนี้(20เม.ย.)ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานว่า ที่ประชุมมีมติรับรองปริญญาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 16 หลักสูตรใน 13 สถาบัน มาใช้ในการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

Advertisement

ทั้งยังอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ทางการศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คุรุสภาเคยอนุมัติไว้แล้ว จำนวน 62 หลักสูตรใน 61 สถาบัน เพื่อรองรับการพัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตฯ ซึ่งจะต้องเข้าสู่การพัฒนาเพื่อให้มีใบอนุญาตฯภายใน 2 ปี หลังได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
              
ดร.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติในหลักการระบบพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่ามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ไม่ตอบโจทย์ในการปฏิรูปประเทศและมีปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติ

Advertisement

ดังนั้นในระหว่างที่กำลังเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้เสนอขออนุมัติในหลักการเพื่อจัดทำระบบการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ หลังจากนี้จะกลับไปจัดทำรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งจะเป็นการดำเนินการคู่ขนานไปกับการปรับปรุงกฎหมายด้านการศึกษา พร้อมกันนี้ได้รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา ที่ได้มีการปรับรายละเอียดบางส่วนของสถาบันคุรุพัฒนา

โดยเปลี่ยนตัวประธานสถาบันจากประธานคณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้สถาบันดังกล่าวมีความเป็นอิสระและสามารถพัฒนาวิชาชีพครูได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งต้องให้สถาบันคุรุพัฒนาเข้าไปมีส่วนร่วมในกองทุนพัฒนาครูด้วย

ขอบคุณที่มา :เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.57 น.

You might also like