ด่วน! มติ ครม. ให้หยุดตามปกติ  ไม่เลื่อน 4 วันหยุด นักขัตฤกษ์  ในเดือน พฤษภาคม  63 

3307
ด่วน! มติ ครม. ให้หยุดตามปกติ  ไม่เลื่อน 4 วันหยุด นักขัตฤกษ์  ในเดือน พฤษภาคม  63 
ด่วน! มติ ครม. ให้หยุดตามปกติ  ไม่เลื่อน 4 วันหยุด นักขัตฤกษ์  ในเดือน พฤษภาคม  63

ด่วน! มติ ครม. ให้หยุดตามปกติ  ไม่เลื่อน 4 วันหยุด นักขัตฤกษ์  ในเดือน พฤษภาคม  63 

วันที่ ( 28 เม.ย.63 ) นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา แถลงภายหลังการประชุม ครม.
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถ่ายทอดสดผ่านเพจ ไทยคู่ฟ้า 

ภายหลังการประชุม ครม. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ วันหยุด ทั้ง 4 วันในเดือน พ.ค. ประกอบด้วย
วันแรงงาน 1 พ.ค.,วันฉัตรมงคล 4 พ.ค., วันวิสาขบูชา 6 พ.ค. และวันพืชมงคล 11 พ.ค. เป็น วันหยุดตามปกติ
จากที่ก่อนหน้านี้  ศบค. ได้เสนอให้เลื่อนวันหยุด ทั้ง 4 วันในเดือนพ.ค.  ออกไปก่อน ไม่ให้เป็นวันหยุดนั้น

และได้ขอความร่วมมือจากประชาชน ทั่วไปปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19
อย่างเข้มงวด  เพื่อให้การป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ผลดังที่ผ่านมา จนต่างประเทศให้การยอมรับ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทย
ชมคลิปแถลงข่าวทั้งหมด…(วินาทีที่  15:58 หยุดตามปกติ 4 วันหยุด พ.ค.63)

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  เพจ ไทยคู่ฟ้า