เช็กด่วน! ว6/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

2264
เช็กด่วน! ว6/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
เช็กด่วน! ว6/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

เช็กด่วน! ว6/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจ จาก  สพร. มาฝากครับ โดยวันนี้ (23 เม.ย.63) เฟสบุ๊กเพจของ สพร. เผยแพร่ ว6/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 รายละเอียดดังนี้

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ เฉพาะในส่วนของการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ – ๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ ที่อ้างถึง ๑ เฉพาะในส่วนของการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ – ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๓. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ สําหรับการย้ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ว6/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
ว6/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ.
ลิ้งก์ที่ 1 : https://otepc.go.th/th/content_page/item/2940-2020-04-23-08-00-18.html
ลิ้งก์ที่ 2 (รายละเอียดทั้งหมด) : https://otepc.go.th/images/00_YEAR2562/04_PV2/V6-2563.pdf