Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน! ศธ.เตรียมร่างบทเฉพาะกาลรับเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ สามารถยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 ได้ภายใน 1 ปี

Advertisement

ปลัด ศธ.เผยเตรียมร่างบทเฉพาะกาลการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน รองรับหลักเกณฑ์ใหม่ประกาศใช้ 5 ก.ค.นี้ เน้นไม่รอนสิทธิ์ ครู-บุคลากร รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (4 พ.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบใหม่ จะมีการประกาศใช้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นั้น เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้หารือร่วมกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. และ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เรื่องบทเฉพาะกาลการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อรับรองและดูแลกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณา, กลุ่มที่เตรียมเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น โดยหลักของร่างบทเฉพาะกาล จะคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ ไม่รอนสิทธิ และเน้นให้รับได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 

Advertisement

“ ในร่างบทเฉพาะกาล จะระบุการดำเนินการต่างๆ หลังจากมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ เช่น

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 ยังสามารถยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 ได้ภายใน 1 ปี

สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอไว้เดิมหากมีคุณสมบัติและประสงค์จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่

Advertisement

สามารถทำได้โดยยกเลิกคำขอตามหลักเกณฑ์เดิมแต่ต้องเลือกหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งเท่านั้น”

ปลัด ศธ.กล่าว

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวด้วยว่า ร่างบทเฉพาะกาล ดังกล่าวยังกำหนดการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้ที่ประสงค์จะขอยื่นตามหลักเกณฑ์ใหม่ด้วย นอกจากนี้ยังระบุให้ผู้ขอรับการประเมินรายงานจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 5 ปี และ รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ย้อนหลังติดต่อกัน 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด รวมถึงผู้ที่ผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งตาม ว 3/2554 สำหรับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หากผลการพัฒนายังไม่หมดอายุในวันแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ใหม่สามารถนำมาใช้ได้ตามเกณฑ์ใหม่ ภายใน 1 ปี สำหรับผู้ที่ผลการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งหมดอายุ ให้พัฒนาก่อนการแต่งตั้งตาม ว 3/2554 ได้ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ตนจะนำร่างบทเฉพาะกาลดังกล่าวเข้าพิจารณาในการประชุม ก.ค.ศ. ซึ่งหากที่ประชุมมีมติเห็นชอบก็สามารถประกาศใช้ได้ทันที.

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.03 น.

You might also like