Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน! ศธ.เปลี่ยนระบบเงินเดือนครู ให้เป็นระบบเดียวกับข้าราชการอื่น

Advertisement

วันนี้(22มี.ค.)ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ได้มีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2560 เรื่อง
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “คำสั่งดังกล่าวยังได้มีการปรับแก้คำว่า
“ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นคำว่า “เงินเดือน” เนื่องจากพ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ระบุให้ขึ้นเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ แต่พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยังกำหนดเป็นขั้นเงินเดือนอยู่ ดังนั้น
จึงต้องปรับให้เป็นระบบเดียวกับข้าราชการอื่นๆ

เพิ่มเพื่อน

    เมื่อวันที่
21 มี.ค.นั้น
คำสั่งดังกล่าวมีสาระสำคัญเพื่อการจัดระบบการศึกษาของชาติให้มีมาตรฐานทั้งในด้านหลักสูตรการเรียน
การสอนและในด้านบุคลากรให้เหมาะสม
เพื่อให้การปฏิรูประบบการศึกษาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับที่ผ่านประชามติ ที่รอการประกาศใช้
จำเป็นต้องปรับปรุงองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น
ที่จะสนับสนุนการบริหารงานด้านบุคคลให้สามารถดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

Advertisement

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า
การปรับปรุงองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลฯ มีการปรับ 2 ส่วน คือ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญ
โดยในส่วนของบอร์ด ก.ค.ศ.นั้น จะทำหน้าที่เป็นบอร์ดเชิงนโยบายมากขึ้น
ในหลักการเดียวกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
และปรับองค์ประกอบของบอร์ดจากเดิม 31 คน เหลือ 15 คน ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 9 คน
เหลือ 3 คนในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการศึกษา และด้านกฎหมาย
ส่วนผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 คน

Advertisement

    และผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(กก.) รวมถึงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จะไม่มีในบอร์ดใหม่ อย่างไรก็ตาม
ในส่วนของผู้แทนครูฯ จะไปอยู่ในอ.ก.ค.ศ.วิสามัญ ที่จะมีในเบื้องต้น 3
ชุดจากเดิมที่มี 11 ชุด เพื่อทำการแทน ก.ค.ศ. ได้แก่ อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยองค์ประกอบของอ.ก.ค.ศ.วิสามัญแต่ละชุดจะลดจำนวนเหลือไม่เกิน 15 คน
จากเดิมที่เคยมีคณะละ 14-23 คน ส่วนอ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจที่มีอยู่ประมาณ
200 คณะยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

“คำสั่งดังกล่าวยังได้มีการปรับแก้คำว่า
“ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นคำว่า “เงินเดือน” เนื่องจากพ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ระบุให้ขึ้นเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ แต่พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยังกำหนดเป็นขั้นเงินเดือนอยู่ ดังนั้น
จึงต้องปรับให้เป็นระบบเดียวกับข้าราชการอื่นๆ”
ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวและว่า
นอกจากนี้ คำสั่งหัวหน้า คสช.ยังให้
ก.ค.ศ.เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการปลดล็อคการปรับระบบการสอบแข่งขัน
ที่อนาคตจะให้ส่วนกลางเป็นผู้จัดสอบภาค ก
หรือความรู้ทั่วไปเช่นเดียวกับการสอบ ก.พ. แต่
ก.ค.ศ.ยังสามารถมอบอำนาจให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ บอร์ด
ก.ค.ศ.ชุดใหม่ต้องไปกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนครูฯ
ในอ.ก.ค.ศ.วิสามัญชุดต่างๆ ด้วย

ด้าน นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การปรับองค์ประกอบบอร์ด
ก.ค.ศ.โดยไม่มีผู้แทนครูนั้น
ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งหรือมองว่าผู้แทนครูเป็นศัตรู
แต่เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ สามารถปรับแก้กฏระเบียบต่าง ๆ
ได้ด้วยความรวดเร็ว เพื่อผลประโยชน์ของครูอย่างแท้จริง เพราะที่ผ่านมา
คสช.มีคำสั่งยกเลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯแล้วก็ต้องปรับบอร์ด
ก.ค.ศ.ให้สอดคล้องกัน โดยผู้แทนครูก็ไปทำหน้าที่
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อกลั่นกรองงานเสนอมา
ซึ่งได้มีการทำความเข้าใจกันแล้วเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอีก
ส่วนที่เกรงว่าจะมีการเคลื่อนไหวของผู้แทนครูนั้น ตนคงไม่ยอม
ซึ่งไม่ใช่ว่าตนก้าวร้าวแต่ประเทศต้องเดินหน้าด้วยเหตุผลและกฎหมาย
มิฉะนั้นคงทำงานกันไม่ได้
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่แนวคิดของตนแต่เป็นการดำเนินการต่อเนื่องตามคำสั่ง
คสช.ที่มีมาก่อนหน้านี้

ที่มาของข้อมูลข่าว : เดลินิวส์

You might also like