ด่วน! สทศ. เปิดให้ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบและกระดาษคำตอบ O-NET ป.๖และม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิกเลย!

758

ระดับชั้น ป.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ

วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ

  • คำแนะนำการเขียนตอบ 

    —————————————————————

    ระดับชั้น ม.3

    ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ

    ที่มา : สทศ.