Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน!! สพฐ.ขยับปฏิทินคูปองครู รอบที่ 2 เปิดให้ครูลงทะเบียน/ผอ.อนุมัติ/ยืมเงิน 15-22 มิ.ย. 2561

Advertisement

เรียน ทุกท่านค่ะ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ขอปรับเปลี่ยนปฏิทินในรอบ 2 ใหม่ เนื่องจากการ booking ในครั้งที่แล้ว ทำให้เกิดปัญหาในการประสานงานระหว่างเขตพื้นที่และหน่วยพัฒนา แต่อย่างไรก็ตามผลจากการ booking ทำให้เห็นภาพรวมของการประหยัดงบประมาณในเรื่องการเดินทางของครู ดังนี้
มีครูจำนวน 27,732 ที่นั่ง อบรมในเขตพื้นที่ตนเอง
มีครูจำนวน 62,695 ที่นั่ง อบรมในจังหวัดตนเอง และข้อมูลในครั้งนี้ สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู รวมทั้งยังเป็นข้อมูลคร่าวๆให้หน่วยพัฒนาคาดการณ์ในการเปิดสถานที่และจังหวัดในการพัฒนาครู เพื่อให้ครูเลือก shopping ในรอบที่ 2 ตามปฏิทิน ดังแนบ

ขอบคุณค่ะ
ผอ.สพค.สพฐ.

วันที่ 1 มิ.ย.61 เวลา 17.05 น.

ที่มา : OBEC LINE 2018


You might also like