ด่วน!! สพฐ.ชะลอ การบรรจุและแต่งตั้ง นักศึกษา โครงการครูคืนถิ่น

1187

ด่วน!! สพฐ.ชะลอ การบรรจุและแต่งตั้ง นักศึกษา โครงการครูคืนถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6013/6014 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ด่วน!! สพฐ.ชะลอ การบรรจุและแต่งตั้ง นักศึกษา โครงการครูคืนถิ่น ด่วน!! สพฐ.ชะลอ การบรรจุและแต่งตั้ง นักศึกษา โครงการครูคืนถิ่น
ด่วน!! สพฐ.ชะลอ การบรรจุและแต่งตั้ง นักศึกษา โครงการครูคืนถิ่น ด่วน!! สพฐ.ชะลอ การบรรจุและแต่งตั้ง นักศึกษา โครงการครูคืนถิ่น

ดาวน์โหลดไฟล์

1. ถึง ศธจ. [‘ ขนาดไฟล์ 275.68 KB ‘]
2. ถึง สศศ. [‘ ขนาดไฟล์ 274.06 KB ‘]

ที่มา : สพร.สพฐ.