Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน!! สพฐ.ประกาศรายชื่อ หลักสูตรคูปองครู (เพิ่มเติม รอบที่2) ล่าสุด 10 พ.ค.2561

Advertisement

0

ด่วน!! สพฐ.ประกาศรายชื่อ หลักสูตรคูปองครู (เพิ่มเติม รอบที่2) ล่าสุด 10 พ.ค.2561

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ (15 พ.ค. 2561) สพฐ.ได้ประกาศ รายชื่่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

รายชื่่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

รายชื่่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

Advertisement

รายชื่่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

รายชื่่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สพค.สพฐ.