Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน!! สพฐ.ห้าม ประเมิน 13 ตัวชี้วัด เพื่อเลื่อนเงินเดือนครู เตรียมแจ้งเกณฑ์ประเมินใหม่ 13 มี.ค. 62

Advertisement

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลาขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดเผยข้อมูลกับสำนักข่าวเดลินิวส์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้กับคุณครู โดย ดร.บุญรักษ์ กล่าวว่า การประเมินเพื่อให้ความดีความชอบหรือเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการครูฯ ขณะนี้ได้ยกเลิกการประเมินแบบ 13 ตัวชี้วัดและห้ามหรือไม่ให้นำมาใช้อีกต่อไป

เพิ่มเพื่อน

โดยได้เตรียมแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ เพื่อลดภาระงานครู ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยมีรายการประเมินกำหนดไว้ 4 ด้าน ได้แก่

Advertisement

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน

2.การบริหารจัดการชั้นเรียน

Advertisement

3.การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

และ4.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ท่านสามารถอ่านเนื้อหาข่าวทั้งหมดได้ที่ : สพฐ.เตรียมคลอดประเมินความดีความชอบตัด 13 ตัวชี้วัด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์ อังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 18.46 น.

You might also like