Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน…”สพฐ.”เช็กข้อมูลอาหารกลางวัน 3 วันรู้ผล

Advertisement

ด่วน…”สพฐ.”เช็กข้อมูลอาหารกลางวัน 3 วันรู้ผล
สพฐ.สั่งด่วน ให้เวลา 3 วัน ทุก สพป.รายงานข้อมูลโครงการอาหารกลางวัน  หลังมีข้อมูลทั้งจริง-ไม่จริงเผยแพร่บนโซเซียล
จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.49 น.

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า วันนี้(11 มิ.ย.) ตนได้มอบหมายให้นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ทุกเขต เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  และรายงานข้อมูลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและเลขาธิการ กพฐ.ภายในวันพุธที่ 13  มิ.ย.61 ดังนี้ 1. สำรวจการโอนเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันจากทุกโรงเรียนเฉพาะภาคเรียนที่1/2561 ดังนี้  

1.1 โรงเรียนได้รับโอนเงินงบประมาณจัดสรรค่าอาหารกลางวันสำหรับภาคเรียนที่ 1 /2561หรือยัง   กรณีที่ได้รับช้ากว่าวันเปิดภาคเรียนได้รับเมื่อใด.  หรือถ้ายังไม่ได้รับการโอนเงินงบประมาณ โรงเรียนดำเนินการอย่างไร (กรณีที่ได้รับงบประมาณช้าหรือยังไม่ได้รับโอนเงินงบประมาณ ให้ระบุด้วยว่าโรงเรียนนั้นๆอยู่ในพื้นที่ที่ต้องได้รับจัดสรรและโอนงบประมาณจากหน่วยงานใด ระบุอำเภอและจังหวัดด้วย   

1.2 กรณีงบประมาณโอนช้าหรือยังไม่ได้รับการโอนงบประมาณ โรงเรียนได้จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนหรือไม่. ถ้าจัดอาหารกลางวันมีวิธีการในการบริหารหรือจัดหางบประมาณมาดำเนินการอย่างไร    

1.3 ให้รายงานข้อมูลตามข้อ 1.1 และ 1.2 โดยให้ทุกเขตพื้นที่และสายงานการศึกษาพิเศษรวบรวมข้อมูลส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเขต1 ของทุกจังหวัด และให้ผอ.สพป.เขต 1 รายงานข้อมูลผวจ.และเลขาธิการกพฐ. ภายในวันที่13 มิ.ย.61 ซึ่ง สพฐ.จะรวบรวมข้อมูลรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเร็ว

 
เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า  2. ให้ ผอ.สพท.และผู้บริหารสายงานการศึกษาพิเศษ รายงานการสำรวจสภาพการดำเนินการอาหารกลางวันที่สพฐ.ที่ได้สั่งการแล้วให้ติดตาม ตรวจสอบทุกโรงเรียนตั้งแต่วันที่  7 มิ.ย.61 โดยให้รายงานภายในวันที่ 13 มิ.ย.61 เช่นเดียวกัน  โดยประเด็นการรายงานมีดังนี้   

2.1 จำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่  2.2 จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวัน  

2.3 จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการโอนเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ก่อนวันที่ 16 พ.ค.61  

2.4 จำนวนโรงเรียนที่ ได้รับการโอนเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันแล้วแต่หลังวันที่ 16 พ.ค.61  

2.5 จำนวนโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงิน ณ วันที่ 11มิ.ย.61 

2.6 จำนวนโรงเรียนที่ถูกร้องเรียนและปรากฎข่าวในสื่อมวลชน  และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีมูลหรือไม่มีมูล   

2.7 จำนวนโรงเรียนที่ตรวจสอบแล้ว มีปัญหาการดำเนินการกี่โรงเรียน สพท.ได้แก้ปัญหาอย่างไร.  

2.8 จำนวนโรงเรียนที่ดำเนินการได้ดีสมควรยกย่องชื่นชมให้เป็นต้นแบบ พร้อมแนวทางที่เป็นความสำเร็จของแต่ละโรงเรียน  

และ 3.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการอาหารกลางวันจากโรงเรียน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง

” ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบงบประมาณอาหารกลางวัน ภายใน 3 วัน  ซึ่งต้องการรู้ว่าได้ก่อนเปิดเทอม หลังเปิดเทอมถึงตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่ โดยที่ให้ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. ว่า พบโรงเรียนมีปัญหากี่โรง สภาพปัญหาเป็นอย่างไร โรงเรียนดีเด่น เหมาะเป็นต้นแบบมีกี่โรง  เพราะตอนนี้มีข้อมูลร้องเรียนเข้ามามาก บางเรื่องจริง บางเรื่องไม่จริง ในไลน์มีครูตัดพ้อว่าที่ผ่านมาเขาพยายามทำเต็มที่ บางทีเปิดเทอมยังไม่ได้เงินก็แก้ปัญหาไปก่อน  ดังนั้น สพฐ.ต้องการตรวจสอบให้ได้ข้อมูลแท้จริงแล้วจะได้แก้ไขต่อไป”นายบุญรักษ์ กล่าว

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.49 น.


You might also like