Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน! สพฐ.แจ้งการจัดสรร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 จำนวน 41,522 อัตรา

Advertisement

ที่ ศธ 04009/ว1961 เรื่อง การจัดสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดิือน ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 และการปรับกรอบพนักงานราชการรอบที่ 4 ปีงบประมาณ 2560-2563

เพิ่มเพื่อน


Advertisement

Advertisement

1) หนังสือแจ้งเขต

2) ครูสาขาขาดแคลน จำนวน 364 อัตรา
3) วิทย์คณิต จำนวน 3,639 อัตรา
4) ครูวิกฤต จำนวน 7,955 อัตรา (เดิม 8,180)
5) พระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 205 อัตรา
6) ภารโรง จำนวน 4,600 อัตรา
7) บุคลากรใน สพท. จำนวน 875 อัตรา
8) สพท.ตั้งใหม่และขาดแคลน จำนวน 387 อัตรา
9) ธุรการ จำนวน 14,363 อัตรา
10) ภารโรง จำนวน 8,676 อัตรา
11) ครูประจำพักนอน จำนวน 164 อัตรา
12) Lab boy จำนวน 194 อัตรา

ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

You might also like