Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน!! สพฐ.แจ้งจัดสรรตำแหน่งว่างครู+ผอ. ๒๓,๔๐๔ อัตรา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4580 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดไฟล์

1. 1. หนังสือนำ [ ขนาดไฟล์ 116.22 KB ]
2. 2. บัญชีจัดสรรกษ61 [ ขนาดไฟล์ 479.07 KB 
3. 3. เพชรในตม [ ขนาดไฟล์ 202.59 KB ]
4. 4. สควค. [ ขนาดไฟล์ 55.24 KB ]
5. 5. ทุนภาษาที่สอง [ขนาดไฟล์ 221.03 KB ]
6. 6. แนวปฏิบัติการ [ ขนาดไฟล์ 373.38 KB ]
7. 7. แบบรายงานข้อมูล [ ขนาดไฟล์ 121.49 KB ]

ที่มา : สพร.สพฐ.


You might also like