ด่วน!! สสวท.ประกาศเลื่อนกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 **อัพเดทล่าสุด 2 มี.ค. เวลา 12:30 น.**

2371

**อัพเดทล่าสุด 2 มี.ค. เวลา 12:30 น.**
เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน สสวท. จึงประกาศเลื่อนกิจกรรมดังต่อไปนี้ รายละเอียดในลิงก์ (แอดมินจะคอยอัพเดทรายชื่อกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง หากสงสัยว่ากิจกรรมที่ท่านมีส่วนร่วมจะได้รับผลกระทบหรือไม่ กรุณา save post นี้ไว้เพื่อติดตามข่าว)

1. เลื่อนกิจกรรมในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ได้แก่ การสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ วันที่ 8 มี.ค 63 และพิธีมอบเหรียญรางวัลค่ายคณิต และค่ายวิทยาศาสตร์
https://www.facebook.com/IpstGenius/posts/3344114982283256
https://www.facebook.com/IpstGenius/posts/3344106805617407

2. เลื่อนการประกวด GLOBE SRC 2020 เดือนมี.ค. (เลื่อนไม่มีกำหนด) https://www.facebook.com/globethailand2015/posts/2476787309301486

3. ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. รอบที่ 2 วันที่ 29 ก.พ. – 2 มี.ค. (รายละเอียดค่าใช้จ่าย และการคัดเลือกนักเรียนทุน แทนการสอบในวันดังกล่าว ในลิงก์)
https://www.facebook.com/1208110905868346/posts/3071670756179009/

4. เลื่อนการจัดประชุมวิชาการ วทร. 24 (เลื่อนไม่มีกำหนด) (รายละเอียดค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในลิงก์) https://www.facebook.com/WTR.IPST/posts/133217848201578
——————————————————-
**อัพเดทเมื่อวันที่ 28 ก.พ. เวลา 15:40 น.**

5. เลื่อนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ ระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. (เลื่อนไม่มีกำหนด)
http://pd.ipst.ac.th/?p=4226
**อัพเดทวันที่ 28 ก.พ. เวลา 21.00 น. **

6.เลื่อนการประชุมปฏิบัติการ (SMT) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 63 (เลื่อนไม่มีกำหนด)
http://smt.ipst.ac.th
https://tinyurl.com/vd42vdg
**อัพเดทวันที่ 29 ก.พ. เวลา 13.00 น.**

7. การอบรมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ –อยู่ระหว่างพิจารณาตัดสินใจ ขอให้นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดชะลอการจองตั๋วเดินทาง โดยจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 6 มี.ค. https://tinyurl.com/wf337gz **อัพเดทวันที่ 2 มี.ค. เวลา 12:30 น.**

ที่มา : IPST Thailand