Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน!! อ.ก.พ.ศธ.มีมติปลด ‘อดีตเลขาฯสพฐ.’ ออกจากราชการแล้ว ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ทำข้อสอบครูผช.รั่วปี’56

Advertisement

    เมื่อวันที่ 21 เมษายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยภายหลัการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำหน้าที่แทน
อ.ก.พ.ศธ.เพื่อพิจารณาโทษทางวินัย นายชินภัทร ภูมิรัตน
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และนายไกร เกษทัน
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพฐ.และอดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
สพฐ.กรณีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ
ว12 ซึ่งมีปัญหาข้อสอบรั่วเมื่อปี 2556 ว่า
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ที่มีนายอภิชาติ
จีระวุฒิ อดีตที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
เสนอปลดออกนายชินภัทรกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหลังชี้มูล 2 ข้อหา คือ
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งได้รับโทษปลดออก
และกรณีไม่รักษาความลับของทางราชการ ให้ลงโทษภาคทัณฑ์
แต่นายชินภัทรเกษียณอายุราชการไปแล้ว
กรณีของนายชินภัทรถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน เพราะทราบเหตุการณ์
และมีการรายงานว่ามีปัญหาทุจริต แต่นายชินภัทรไม่ตรวจสอบ
ขณะเดียวกันยังอนุมัติประกาศผลสอบตามเวลาที่กำหนด
ทั้งยังสั่งให้เผาทำลายข้อสอบ
สาเหตุที่ไม่ไล่ออกเพราะพฤติกรรมที่นายชินภัทรทำทั้งหมด อยู่ในอำนาจหน้าที่
เพียงแต่ส่อไปในทางมิชอบ ไม่มีหลักฐานการทุจริต
จึงถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง คือให้ปลดออก

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

    พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวอีกว่า
นอกจากนี้ ยังมีมติลงโทษปลดออกนายไกรกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ซึ่งกรณีนายไกรไม่พบหลักฐานว่าทุจริตเช่นเดียวกัน
แต่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการเก็บข้อสอบ
และถือกุญแจตู้นิรภัยที่เก็บข้อสอบทั้งหมด 9 ดอก
และเมื่อมีปัญหาเฉลยข้อสอบรั่วเกิดขึ้น จึงต้องรับผิดชอบในกรณีนี้ด้วย

Advertisement

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

You might also like