ด้วยสถานการณ์โควิด-19 !! ขยายเวลายื่น ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91)  ปีภาษี 2562   ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แล้ว

3620

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 !! ขยายเวลายื่น ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91)  ปีภาษี 2562   ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แล้ว

 

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร   เปิดเผยว่า  ในสถานการณ์การแพะบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสรรพากรยึดถือความปลอดภัยของผู้เสียภาษี รวมถึงเจ้าหน้าที่สรรพากรเองเป็นสำคัญ เพื่อคลายความกังวลและภาระการเดินทางของผู้เสียภาษี  จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่  เพื่อมายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและชำระภาษี ณ สรรพากรพื้นที่สาขา ภายในวันที่ 31นาคมมี 2563 จึงได้มีการขยายเวลา  การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91)  ปีภาษี 2562  ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แล้ว

 

ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน สำนักงานสรรพากรพื้นที่และสำนักงานสรรพากรพื้น สาขาทั่วประเทศ
ยังคงเปิดให้บริการอยู่ตามปกติอย่างไรก็ตามกรมสรรพากรมีความจำเป็นที่ต้อง มาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม
(Social Distancting) อย่างเคร่งครัด  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ทำให้ผู้เสียภาษีอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ

 

จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนให้ผู้เสียภาษีทุกท่านใช้บริการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร เช่น
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบe-Filing หรือMobile Application RD Smart Tax แทน
การมายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยตนเอง

 

กรมสรรพากรขอยืนยันอีกครั้งว่า เรายึดถือความปลอดภัยของผู้เสียภาษี เจ้าหน้าที่และครอบครัว  ของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญในการร่วมป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)
จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด

 

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 !! ขยายเวลายื่น ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91)  ปีภาษี 2562   ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แล้ว
ด้วยสถานการณ์โควิด-19 !! ขยายเวลายื่น ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91)  ปีภาษี 2562   ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แล้ว

 

 

ขอขอบคุณที่มา  กรมสรรพากร