Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ตรวจสอบด่วน!! คุณวุฒิที่สามารถสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. ปี 2558

Advertisement

ตรวจสอบด่วน!!คุณวุฒิที่สามารถสมัครสอบครูผู้ช่วยสังกัด สอศ. ปี 2558

เพิ่มเพื่อน

สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0601/2544 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิที่ผู้สมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันนำมาใช้สมัคร และการตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้ครับ

Advertisement

Advertisement

อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่ครับ

อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่ครับ

You might also like