Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ตรวจสอบด่วน!! หมดสิทธิ์สอบครูคืนถิ่นเกือบหมื่นคน

Advertisement

สกอ.ประกาศยอดหมดสิทธิ์สอบครูคืนถิ่นเกือนหมื่นคน เหตุขาดคุณสมบัติ ชี้ตรวจพบภายหลังไม่ทำตามเงื่อนไขถูกตัดสิทธิ์ทันทีเช่นกัน ย้ำผู้สมัครติดตามข่าวสารทางเวบไซต์ สกอ.และ สทศ.เท่านั้น

วันนี้( 17 ส.ค.) น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าสอบคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าจากผู้สมัครทั้งสิ้น 39,400 คน มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 30,174 คน ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 9,226 คน สาเหตุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ดังนี้ 1.ส่งเอกสารไม่ครบตามที่กำหนด 7,609 คน 2.จบการศึกษาไม่ตรงกับสาขาที่ประกาศรับสมัคร 1,439 คน 3. ส่งเอกสารการสมัครเกินระยะเวลาที่กำหนด 105 คน 4. ผลการเรียนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 72  คน และ 5.เป็นพระภิกษุ 1 รูป อย่างไรก็ตามผู้สมัครที่มีข้อสงสัยเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสามารถติดต่อได้ที่ สกอ. หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2610-5348, 0-2610-5358-9 และ 0-2610-5369

เพิ่มเพื่อน

น.ส.อาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า ในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และไม่มีสิทธิ์สอบ นั้น สกอ. ได้ตรวจสอบตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร ดังนั้น หากพบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติและไม่ดำเนินการตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ส่วนกรณีคุณวุฒิ หรือ สาขาวิชาที่ผู้สมัครนำมาสมัครยังไม่ชัดเจนว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ให้การรับรองหรือไม่ และตรงกับสาขาวิชา/แขนงวิชาตามที่ประกาศรับสมัครหรือไม่ หรืออยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับคุณวุฒิให้ผู้สมัครเข้าสอบไปก่อน โดยมีเงื่อนไข หากพบภายหลังคุณวุฒิหรือสาขา/วิชาที่นำมาสมัคร ก.ค.ศ. ยังไม่ได้รับรองก่อนเปิดรับสมัคร หรือมีคุณวุฒิและหรือวิชาไม่เป็นไปตามประกาศการรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติทันที

Advertisement

“ สาเหตุที่จำนวนผู้ขาดคุณสมบัติมีจำนวนมากเกือบหมื่นคน น่าจะมาจากเด็กอยากเข้าโครงการมาก เพราะถ้าสอบได้จะมีงานทำทันที โดยไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติให้ชัดเจนก่อนสมัคร ขณะที่ สกอ.มีการกำหนดคุณสมบัติหลายข้อ เพื่อต้องการคัดเลือกคนดี คนเก่ง มาเป็นครูจริง ๆ อย่างไรก็ตามฝากผู้สมัครทุกคนอย่าตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางเวบอื่น ๆ เพราะอาจจะเกิดข้อผิดพลาด และทำให้เสียสิทธิ์การสอบ ย้ำขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่ เวบไซต์ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) www.niets.or.th/protbyohec/ หรือ เวบไซต์ สกอ. www.mua.go.th เท่านั้น “ น.ส.อาภรณ์ กล่าว…

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 12.54 น.

Advertisement

You might also like