ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2566 ประกาศผลตอนไหน ผ่าน-ไม่ผ่าน เช็กที่นี่

319

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2566 ประกาศผลตอนไหน ผ่าน-ไม่ผ่าน เช็กที่นี่ 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2566 ประกาศผลตอนไหน ผ่าน-ไม่ผ่าน เช็กที่นี่

advertisement

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2566 ประกาศผลตอนไหน ผ่าน-ไม่ผ่าน เช็กที่นี่
ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2566 ประกาศผลตอนไหน ผ่าน-ไม่ผ่าน เช็กที่นี่

กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนเพื่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีผู้สมัครเข้ามาจำนวนทั้งสิ้น 22 ล้านราย ต่อมา “เลื่อน” ประกาศผล ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงาน เพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ต่อมา นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการติดตามความคืบหน้าโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องนี้
1.จำนวนประชาชนที่มาลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 22 ล้านคน คัดกรองเบื้องต้นผ่านคุณสมบัติ 19 ล้านคน
2.ต่อมาได้คัดกรองอย่างเข้มข้น กับหน่วยงานราชการ 40 แห่ง ทำให้เหลือผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ 14 ล้านคน
3.ถือว่ามี ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รับสวัสดิการ 8 ล้านคน
4. โดย 8 ล้านคน ที่ไม่ผ่าน ต้องยื่นอุทธรณ์ข้อมูลเพิ่มเติม โดยได้สั่งการให้ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้จัดทำระบบข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด
5.คาดว่า วันที่ 1 มี.ค.2566 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ 14 ล้านคน

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2566 ประกาศผลตอนไหน ผ่าน-ไม่ผ่าน เช็กที่นี่
ตรวจสอบบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2566 ประกาศผลตอนไหน ผ่าน-ไม่ผ่าน เช็กที่นี่

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ขั้นตอนเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์ มีดังนี้
เข้าไปที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
ถัดจากนั้นคลิก ตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียน
กรอกข้อมูล เลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก และ วัน เดือน และ พ.ศ. ที่เกิด
คลิก ตรวจสอบข้อมูล
ขั้นตอนเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่หน่วยงานลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66
สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบอร์โทร.02-109-2345 เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.

advertisement

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2566 ประกาศผลตอนไหน ผ่าน-ไม่ผ่าน เช็กที่นี่
ตรวจสอบบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2566 ประกาศผลตอนไหน ผ่าน-ไม่ผ่าน เช็กที่นี่

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ

ผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
มีรายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาทต่อคน
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกินปีละ 100,000 บาท
ผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ เช่น วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และวงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท และไม่มีบัตรเครดิต เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ตรวจ สอบ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2565 https://www.welfare.mof.go.th บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือหลายคนมักเข้าใจผิดว่าเป็นเว็บไซต์ mot. go.th ตรวจสอบสิทธิ์ บัตรคนจน บัตรประชารัฐ

เช็ค สิทธิ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2565 ล่าสุด วันนี้ ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คบัตรประชารัฐ https บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go th