ตรวจสอบผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ สิทธิ์บัตรคนจน ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 

853

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ สิทธิ์บัตรคนจน ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิทธิ์บัตรคนจน ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุดวันนี้ ตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ สิทธิ์บัตรคนจน ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 
ตรวจสอบผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ สิทธิ์บัตรคนจน ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 

ตารางการประกาศผลการลงทะเบียนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ (หรือที่มักเรียกว่า บัตรคนจน 2565) มีกำหนดการดังนี้

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิทธิ์บัตรคนจน ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ (ลิงค์สำรอง)

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิทธิ์บัตรคนจน ล่าสุดวันนี้ คลิกที่นี่

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คสิทธิ์บัตรคนจน เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565
เช็คสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คสิทธิ์บัตรคนจน เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565
ตรวจสอบผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ สิทธิ์บัตรคนจน ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ สิทธิ์บัตรคนจน ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 
เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คสิทธิ์บัตรคนจน เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565
เช็คสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คสิทธิ์บัตรคนจน เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุดวันนี้ เช็คสิทธิ์บัตรคนจน เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 สามารถตรวจสอบสถานะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน จะพบสถานะดังนี้

 • ยังไม่ลงทะเบียน คือ ผู้ลงทะเบียนใหม่ ไม่เคยลงทะเบียน
 • กำลังตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อย อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชน
 • ข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้อง คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อย โดยผู้ลงทะเบียนต้องเดินทางไปยื่นเอกสารลงทะเบียนยังหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้
 • ข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อย โดย
 • ข้อมูลลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ต้องทำการลงทะเบียนใหม่
 • กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย อยู่ระหว่างส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบสถานะบุคคล หมายเหตุ จากสถานะนี้ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนได้ ยกเว้นตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนต้องไปแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้
 • การลงทะเบียนสมบูรณ์ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองข้อมูลถูกต้อง รอพิจารณาคุณสมบัติต่อไป
 • การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครอง ข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยรับลงทะเบียน ที่ผู้ลงทะเบียนยื่นเอกสารไว้เท่านั้น กรณีทำรายการผ่านเว็บไซต์ (สถานะโสด) สามารถไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนใดก็ได้
  ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และผ่านคุณสมบัติของโครงการ รอยืนยันตัวตน เพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการ สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อขอพิจารณาคุณสมบัติใหม่ได้
 • ยืนยันตัวตนสำเร็จ คือ ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จ
 • ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ คือ ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จ

ขอบคุณเนื้อหาจาก กรมประชาสัมพันธ์ และ กระทรวงการคลัง

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คสิทธิ์บัตรคนจน เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565