ตรวจสอบรายชื่อสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตร การประชุมทางวิชาการ #การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16 • “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2882

ตรวจสอบรายชื่อสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตร การประชุมทางวิชาการ #การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16  “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตร การประชุมทางวิชาการ #การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16  • “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตร การประชุมทางวิชาการ #การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16 • “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตร การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16  “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ตามที่มีการประชุมทางวิชาการ #การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16  •
“นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอแจ้งว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการส่งเกียรติบัตร
ไปยังผู้ที่กรอกแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 137,883 คน เรียบร้อยแล้ว 🙏

ท่านสามารถ  #ตรวจสอบรายชื่อสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตร  ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1) เข้าไปที่ https://bit.ly/3tyqyM6
หรือ
https://drive.google.com/drive/folders/1zEmalp2PSGaGjrFz2sMM0LxRBA3nEWmG?usp=sharing

2) ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อเกียรติบัตร “วันที่ 26 สค. 64” หรือ “วันที่ 27 สค. 64”
ตามวันที่ท่านได้ทำแบบประเมิน
*** ทั้งนี้ ระบบได้คัดกรองชื่อที่ซ้ำกันออกโดยอัตโนมัติ
และท่านที่กรอกข้อมูลครบถ้วน จะได้รับเกียรติบัตรท่านละ 1 ใบ

3) เนื่องจากแต่ละไฟล์มีรายชื่อจำนวนมาก ท่านสามารถค้นหา
โดยกดตรงสัญลักษณ์รูปแว่นขยาย 🔎 ทางมุมบนขวาของโปรแกรม
หรือ กดปุ่ม Ctrl+f >> แล้วพิมพ์ อีเมล, ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาในไฟล์ดังกล่าว

4) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ***ขอสงวนสิทธิ์การตรวจสอบรายชื่อ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรเท่านั้น และ
ไม่สามารถแก้ไข การสะกดชื่อหรืออีเมลที่ผิดได้ ตามที่ได้แจ้งไว้ในข้อชี้แจงของแบบประเมิน

#หากไม่พบรายชื่อ 

1) สามารถแจ้งเรื่องไปยังอีเมล [email protected]
#ตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. ***

2) ระบบจะส่งอีเมลตอบกลับทันที โดยจะมีชุดคำถาม ***ขอให้ท่านพิมพ์รายละเอียดตอบกลับมา
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูล สำหรับส่งเกียรติบัตรกลับไป

3) หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบรายละเอียดที่ตรงกับฐานข้อมูล หรือกรณีอื่น ๆ
จะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังอีเมลของท่าน ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564

เพื่อให้ท่านได้รับเกียรติบัตรที่ถูกต้องที่สุด การแจ้งปัญหาไม่พบเกียรติบัตร
จะดำเนินการในช่องทางอีเมลข้างต้นเท่านั้น ***

สอบถามรายละเอียด
โทร. 063-515-3260 [ ในเวลา 9.30 – 17.00 น. ]

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมกิจกรรมการประชุมกับสภาการศึกษาด้วยนะคะ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สภาการศึกษา