ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม ตลาดนัดวังจันทรเกษม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ปี 2565 รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

4079

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม ตลาดนัดวังจันทรเกษม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ปี 2565 รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ (เฟส 2)

สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ปี 2565 รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ (เฟส 2) ซึ่งจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน 40,000 ท่านเท่านั้น และครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลาไม่ถึง 2 วัน

ตรวจสอบรายชื่อ-ตลาดนัดวังจันทรเกษม-2565-เฟส-2-ครั้งที่-2
ตรวจสอบรายชื่อตลาดนัดวังจันทรเกษม-2565-เฟส-2-ครั้งที่-2

ซึ่งในการจัดกิจกรรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดที่ 1 รับสมัครจำกัด 40,000 ที่นั่ง เพราะโรงภาพยนตร์มีขนาดจำกัด ซึ่งจะมีกำหนดการฉายใน วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 รอบเช้า 09.00 – 12.00 น. และหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมสามารถตอบแบบสอบถามเพื่อรับเกียรติบัตรได้ทันที

หลายท่านอาจจะยังไม่แน่ใจว่าตัวเองลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่ วันนี้ครูอัพเดตมีวิธีตรวจสอบ 2 วิธีดังนี้ครับ

วิธีที่ 1 Login เข้าสู่ระบบ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2 มีขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ตลาดนัดวังจันทรเกษมที่ลิงก์นี้ >>

http://rtd.moe.go.th/app/main/

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู “ลงชื่อเข้าใช้งาน” ดังภาพ

หมายเหตุ : ข้อมูลในการเข้าใช้งานระบบจะใช้ข้อมูลดังนี้

USERNAME = เบอร์โทรศัพท์ ที่เรากรอกในขั้นการลงทะเบียน

PASSWORD = รหัสผ่าน ที่เราตั้งในขั้นการลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ-ผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม-ตลาดนัดวังจันทรเกษม-2
ตรวจสอบรายชื่อ-ผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม-ตลาดนัดวังจันทรเกษม-2

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนู “กิจกรรมตลาดนัดที่ท่านเลือก” ซึ่งจะปรากฎกิจกรรมที่ท่านได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมนั่นคือคุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)ปราชญ์ร่วมสมัย นักคิดนักเขียน ถ้าท่านลงทะเบียนสำเร็จจะขึ้นข้อความ “ลงทะเบียนแล้ว” ดังภาพ

ตรวจสอบรายชื่อ-ผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม-ตลาดนัดวังจันทรเกษม-1
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมตลาดนัดวังจันทรเกษม-1

วิธีที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อจากระบบ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2 มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ตลาดนัดวังจันทรเกษมที่ลิงก์นี้ >>

http://rtd.moe.go.th/app/market/userlist.php

ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ชื่อ นามสกุล ของท่านที่สมัครเข้าร่วมในช่องค้นหา ดังภาพ

ตรวจสอบรายชื่อ-ผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม-ตลาดนัดวังจันทรเกษม-3
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมตลาดนัดวังจันทรเกษม-3

หวังว่าข้อมูลชุดนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

ขอบคุณที่มาจาก : “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2

เรื่องที่น่าสนใจ : ลิงก์ลงทะเบียนตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ปี 2565 รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่น่าสนใจ : ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ปี 2565 รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ