ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ส่งผลงาน เข้ารับการ คัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564

1495
ผลงานวิจัยคุรุสภา
ผลงานวิจัยคุรุสภา

ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564

-กรณีมีข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ
โทร. 0 2280 6366 หรือ อีเมล [email protected] หรือทาง Line Officail ID : @828rufyq
-ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28566/

ตามที่คุรุสภาได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 ขณะนี้ การรับสมัครผลงานวิจัยได้สิ้นสุดลงแล้ว  และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 455 เรื่อง

ขอให้ผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 กรณีมีข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ โทร. 0 2280 6366 หรือ อีเมล [email protected] หรือทาง Line Officail ID : @828rufyq

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา