ตรวจสอบสถานะ การสมัครสอบ ก.พ. 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ตรวจสอบสถานะผู้สมัครสอบ และอัพโหลดรูปถ่าย ภายใน 30 มิถุนายน 2565

1973

ตรวจสอบสถานะ การสมัครสอบ ก.พ. 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ตรวจสอบสถานะผู้สมัครสอบ และอัพโหลดรูปถ่าย ภายใน 30 มิถุนายน 2565

Advertisement

ประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 14 มิ.ย. 65 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ตรวจสอบสถานะผู้สมัครสอบ และอัพโหลดรูปถ่าย ภายใน 30 มิถุนายน 2565

รับสมัครสอบ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือ ผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

สมัครสอบ ก.พ. 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

ลิงก์ประกาศ
http://ocsnews.chanwanich.com/…/OCS_026501_20220614_1.pdf
ลิงก์กำหนดการสอบ
http://ocsnews.chanwanich.com/…/OCS_026501_20220614_2.pdf
ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
https://job3.ocsc.go.th/OCSRegisterWeb/registerstatus
อัพโหลดและตรวจสอบสถานะรูปถ่าย
https://job3.ocsc.go.th/OCSRegisterWeb/uploadphoto
ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ
https://job3.ocsc.go.th/OCSRegisterWeb/enrollinfo

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ตรวจสอบสถานะ ผู้สมัครสอบ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565

7 ประเด็น แก้ปัญหาหนี้ครู กระทรวงศึกษาธิการ เร่งขับเคลื่อน เพื่อให้การแก้ปัญหาหนี้สินครู ทั้งระบบบรรลุผล

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/