Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ตรวจสอบหลักฐาน ก่อนสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. ที่นี่!

Advertisement

สมัครสอบครูผู้ช่วยสอศ. ที่ https://vec.job.thai.com/

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

1.ประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สอศ.(เขตทั่วไป)

2.ประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯสังกัด สอศ.

ที่มา : https://vec.job.thai.com/

You might also like