ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์

218

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์

advertisement

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์

ครูอัพเดตดอทคอม ขอเสนอ วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต มาฝากค่ะ โดยการเช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต นั้น จะทำได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้ สำหรับผู้ใช้ทั่วไป สามารถเข้าสู่ระบบที่เมนู สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 สำหรับการเข้าสู่ระบบครั้งแรก หรือยังไม่มีพาสเวิสเข้าสู่ระบบ ในช่องรหัสผ่าน ให้ทำการปล่อยเป็นค่าว่างไว้ ระบบจะทำการพาท่าน ไปยังหน้ากำหนดรหัสผ่าน รหัสผ่านที่ใช้ต้องอยู่ระหว่าง 6-10 ตัวอักษร กรณีที่เข้าสู่ระบบไม่ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ : 02-2809000 ต่อ 425-427

เข้าเช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดรออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://thanundon.soc.go.th/Home/FrmloginUser
2. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 ชื่อ
2.3 ชื่อสกุล (นามสกุล)
2.4 วันเกิด (dd/mm/yyyy)
2.5 รหัสผ่าน (เข้าสู่ระบบครั้งแรกไม่ต้องใส่รหัสผ่าน)
2.6 ใส่รหัส Captcha (ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ระบบสุ่มขึ้นมา)
3. คลิก “เข้าสู่ระบบ”

advertisement

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต บุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้น ถึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต บุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้น ถึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้

ขอบคุณเนื้อหาจาก กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์

เรื่องที่น่าสนใจ : เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดร บนอินเตอร์เน็ต บุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้