“ตรีนุช” ถอย!! ปรับแก้ใหม่ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 3 ประเด็น

1700

“ตรีนุช” ถอย!! ปรับแก้ใหม่ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 3 ประเด็น

Advertisement

 

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิรูปการศึกษา และข้อห่วงใยเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….จากครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จึงได้นำเรียนหารือกับ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านได้รับฟังและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น โดย รองนายกฯ ได้เป็นประธาน ในการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการแก้ไขปัญหา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และ มีข้อสรุปร่วมกันว่า ให้ปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ใน 3 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรก กำหนดให้วิชาชีพครู เป็น วิชาชีพชั้นสูง ประเด็นที่สอง แก้ไขคำว่า ” หัวหน้าสถานศึกษา” เป็น”ผู้บริหารสถานศึกษา” และประเด็นที่สาม แก้ไขคำว่า “ใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู” เป็น “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ”

“ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน ครม.ได้เห็นชอบในหลักการให้แก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติใน 3 ประเด็นดังกล่าว โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาก่อนส่งต่อร่าง พ.ร.บ.ให้รัฐสภา เพื่อพิจารณาต่อไป โดยนายกฯได้เน้นย้ำความสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพครู และการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษา ” รมว.ศธ. กล่าว

Advertisement

น.ส.ตรีนุช กล่าวอีกว่า หลังจาก ครม.รับทราบ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ตามที่เสนอขอทบทวนแล้ว กระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายลำดับรอง ทั้ง พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการตามขั้นตอนของการเสนอกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายหลักที่จะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งทราบว่าขณะนี้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการยกร่างกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับแต่ละหน่วยงานไว้แล้ว ทั้งนี้ ตนขอยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการ พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าต่อไปได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ด้าน ดร.อำนาจ วิชนายุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…จะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างแน่นอน พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากครูร่วมด้วย โดยจะนำเข้าสู่การแก้ไขของคณะกรรมการกฤษฎีกาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูและวิชาชีพชั้นสูง และใบรับรองความครูเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำภาษาที่ใช้ทางกฎหมาย เพื่อปรับแก้ไขให้มีความชัดเจน โดยคาดว่าภายในสัปดาห์นี้คณะกรรมการกฤษฎีกาจะแก้ไขเสร็จสิ้น และนำเสนอครม.ได้ภายในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้เพื่อให้มีความสอดรับกันกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..กับกฎหมายลูก โดยเฉพาะพ.ร.บ. 3 ฉบับที่เรามีอยู่ คือ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 จะต้องปรับเปลี่ยนและเติมเต็มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…ฉบับใหม่ด้วย ซึ่งสกศ.จะเร่งดำเนินการให้ทันก่อน พ.ร.บ.การศึกษาฯจะมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตามการปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯดังกล่าว เป็นการปรับปรุงตามข้อคิดเห็น โดย ศธ.ต้องการให้ปรับปรุงตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาชาติมากที่สุด.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ At HeaR

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/