“ตรีนุช” ปลื้มหลายจังหวัดจัดเรียน On-site 100%

1274

“ตรีนุช” ปลื้มหลายจังหวัดจัดเรียน On-site 100%

“ตรีนุช” ปลื้มหลายจังหวัดจัดเรียน On-site 100%
“ตรีนุช” ปลื้มหลายจังหวัดจัดเรียน On-site 100%

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพลินพัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนทางเลือก จัดการศึกษาด้วยยุทธศาสตร์“ก้าวพอดี” เด็กๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย คือ สนุกในวัยอนุบาล ชวนสืบค้นในวัยประถมศึกษา และท้าทายศักยภาพในวัยมัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเพลิดเพลินและเติบโตอย่างมีความสุข ทางโรงเรียนมีการเปิดเรียนแบบ On-site ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้รายงานว่าโรงเรียนได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยดำเนินการร่วมกับผู้ปกครอง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงทำให้สามารถเปิดเรียนแบบ On-site ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะได้นำไปขยายผลกับโรงเรียนอื่นๆต่อไป

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คือ ต้องการให้นักเรียนได้เรียนแบบ On-site ให้มากที่สุด และพยายามดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย พร้อมกันนั้นก็ได้ย้ำนโยบายกับผู้บริหารระดับจังหวัดของ ศธ.ให้ประสานกับกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นประธานอย่างใกล้ชิด เพราะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ศธ.ได้เปิดโอกาสให้แต่ละสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียน ใน 5 On เหมาะสมกับบริบทของการแพร่ระบาดในพื้นที่ และก็พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การมาโรงเรียน

“ซึ่งล่าสุดทราบว่าขณะนี้สถานศึกษาในหลายจังหวัด ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ได้แล้ว ในจำนวนนี้มีหลายจังหวัดเปิด On-site ทุกโรงเรียน” รมว.ศธ. กล่าวและว่า ตนได้ย้ำกับทุกโรงเรียนว่า เมื่อมีการเปิดเรียนแบบ On-site แล้วขอให้วางแผนจัดการเรียนการสอน เพื่อชดเชยกับสิ่งที่ผู้เรียนได้ขาดหายไปในช่วงเรียน On-line หรือ ในรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะการเรียนที่ต้องใช้การฝึกปฏิบัติ หรือ การอภิปรายกลุ่ม ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังและมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆได้เรียน On-site อย่างปลอดภัย.

ขอบคุณเนื่อหาจาก At HeaR

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แบบทดสอบออนไลน์ วPA แบบทดสอบโครงการอบรมสัมนาวิชาการ เรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู เพื่อรับเกียรติบัตร