“ตรีนุช” พอใจเปิดเทอมวันแรก !!! จัด “Onsite” คึกคัก

983

“ตรีนุช” พอใจเปิดเทอมวันแรก !!! จัด “Onsite” คึกคัก

“ตรีนุช” พอใจเปิดเทอมวันแรก !!! จัด “Onsite” คึกคัก
“ตรีนุช” พอใจเปิดเทอมวันแรก !!! จัด “Onsite” คึกคัก

“ตรีนุช” พอใจเปิดเทอมวันแรก !!! จัด “Onsite” คึกคัก

“ตรีนุช” พอใจเปิดเทอมวันแรก !!! จัด “Onsite” คึกคัก

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดย น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ตนได้รลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร และโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ซึ่งภาพรวมโรงเรียนที่แจ้งขอเปิดเรียนในรูปแบบปกติ หรือ onsite เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยโรงเรียนแต่ละแห่งมีมาตรการและแผนเผชิญเหตุไว้เป็นอย่างดี ซึ่งโรงเรียนในพื้นที่จ.สมุทรสาคร แจ้งเปิดเรียน on site จำนวน 3 แห่ง ในจำนวนนี้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับวัคซีนครบทุกคนแล้ว ซึ่งโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีมาตรการเปิดเรียนด้วยการสลับวันมาเรียน กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 25 คน และมาตรการเว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

“สำหรับการเปิดเรียนในวันที่ 1 พ.ย.นี้มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.แจ้งเปิดเรียน 12,000 แห่งจากทั้งหมด 35,000 แห่งและจะมีการทยอยเปิดเรียนมากขึ้นตามความพร้อมของจังหวัดและสถานศึกษาในวันที่ 15 พ.ย. โดย ศธ.ไม่เน้นว่าจะต้องเปิดเรียนได้จำนวนกี่แห่ง แต่เน้นความพร้อมตามมาตรการความปลอดภัยเป็นหลัก” รมว.ศธ. กล่าวและว่า ตนเชื่อมั่นว่ามาตรการเปิดเรียนที่ ศธ.ทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีความเข้นข้นในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะวันที่ 1 พ.ย.นี้ โรงเรียนเปิดเรียนพร้อมกับการเปิดประเทศใน 17 จังหวัด ซึ่งขอให้ผู้ปกครองทุกคนมั่นใจว่าเรามีมาตรการและแผนเผชิญเหตุที่เข้มข้นเตรียมการไว้อย่างดี รวมถึง ศธ.มีคณะทำงานมอนิเตอร์ข้อมูลการเปิดเรียนใน 5 รูปแบบ คือonsite onhand ondemand และ onair แบบเรียลไทม์ตลอดเวลา ส่วนการตรวจ ATK นั้นจะไม่ใช่เป็นปัจจัยชี้วัดของการเปิดเรียน แต่จะใช้คัดกรองกับสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือมีการติดเชื้อเกิดขึ้น ดังนั้นหากพบว่ามีนักเรียนเชื้อโควิดเกิดขึ้นจะเป็นการปิดเฉพาะห้องเรียนนั้น และจะไม่มีการปิดโรงเรียนอีกแล้ว ซึ่งเราจะต้องอยู่กับโรคนี้ให้ได้เนื่องจากทั่วโลกและประเทศไทยอยู่กับเชื้อโควิดมากว่า 18 เดือนแล้ว

อย่างไรก็ตามขณะนี้มีจำนวนนักเรียน นักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ทั่วประเทศ จำนวนผู้ประสงค์ฉีด 3,820,489 คน ฉีดวัคซีนแล้ว 2,833,447 คน คิดเป็น 74.16% ดังนั้นขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้เข้ามาฉีดวัคซีนเพราะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ข้อมูล “ตรีนุช” พอใจเปิดเทอมวันแรก !!! จัด “Onsite” คึกคัก จาก At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู