MOE Safety Center “ตรีนุช” เดินหน้าสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center

921
MOE Safety Center “ตรีนุช” เดินหน้าสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center
MOE Safety Center “ตรีนุช” เดินหน้าสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center

MOE Safety Center “ตรีนุช” เดินหน้าสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center

MOE Safety Center “ตรีนุช” เดินหน้าสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2565 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” ที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค จังหวัดสระบุรี ว่า ความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะต้องทำอย่างไร ให้สถานศึกษาเป็นมากกว่าสถานที่ให้ความรู้ แต่ยังต้องเป็นสถานที่ที่อยู่แล้วมีความสุข มีความปลอดภัยด้วย จึงได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้เข้าถึงนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้ ให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากขึ้น ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center

เพิ่มเพื่อน

MOE Safety Center “ตรีนุช” เดินหน้าสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาได้เดินทางไปสร้างการรับรู้ในหลายพื้นที่ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในส่วนของจังหวัดสระบุรีในวันนี้ ก็ได้สร้างการรับรู้ในโรงเรียน และมีการสาธิตการดับเพลิง หากเกิดอัคคีภัยก็สามารถช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นได้ พร้อมกันนั้นยังได้อบรมสร้างความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center กับครูทั่วประเทศแล้วกว่า 170,000 คน จะเห็นได้ว่าการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center มีข้อดีหลายด้าน ทำให้การร้องเรียนมีความรวดเร็ว รวมถึงปัญหาการไม่กล้าร้องเรียนก็จะหมดไปด้วย ซึ่งขณะนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วกว่า 50 เรื่อง และกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

MOE Safety Center “ตรีนุช” เดินหน้าสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center ด้าน นายอัมพร พินะสา กล่าวว่า การจัดโครงการ “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าถึงความปลอดภัยในทุกมิติ และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งเป็นวาระเร่งด่วน โดยมีมาตรการในการดำเนินงาน 3 ทาง คือ “ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม” เพื่อให้นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองเกิดความสบายใจและความมั่นใจต่อสถานศึกษาว่าจะสามารถดูแลนักเรียนให้มีความปลอดภัยได้ ดังนั้นจึงมีการสร้างระบบดูแลความปลอดภัยที่จะเป็นช่องทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล MOE Safety Center “ตรีนุช” เดินหน้าสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center จาก At hear