“ตรีนุช” เผย สพฐ. สำรวจพบเด็กนักเรียน ร้อยละ 50 อยากเรียนที่โรงเรียน

1420
“ตรีนุช” เผย สพฐ. สำรวจพบเด็กนักเรียน ร้อยละ 50 อยากเรียนที่โรงเรียน
“ตรีนุช” เผย สพฐ. สำรวจพบเด็กนักเรียน ร้อยละ 50 อยากเรียนที่โรงเรียน

“ตรีนุช” เผย สพฐ. สำรวจพบเด็กนักเรียน ร้อยละ 50 อยากเรียนที่โรงเรียน

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

สพฐ. สำรวจพบเด็กนักเรียน ร้อยละ 50 อยากเรียนที่โรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ว่า ศธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจในการเตรียมความพร้อม โดยวางแผนการส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเป็น 2 ช่วง คือช่วงก่อนเปิดเทอมระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. 2564 และช่วงเปิดเทอมวันที่ 1 มิ.ย. 2564 โดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยเป็นสำคัญ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ซึ่งในช่วงก่อนเปิดเทอมนั้น จะมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย เช่น กิจกรรมการออม เป็นต้น โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ หรือหากไม่สะดวกได้มอบให้เขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมแบบออฟไลน์ให้กับนักเรียน แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของแต่ละพื้นที่ก่อน และกิจกรรมดังกล่าวจะไม่มีการบังคับขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียนแต่ละคน

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะทำภารกิจให้เชื่อมโยงกับนโยบายของ รมว.ศธ. คือ ช่วงแรกการเตรียมความพร้อมของครูเรื่องอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้การเปิดภาคเรียนไปแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะไม่เกิดความเครียด เนื่องจากเรามีบทเรียนมาแล้ว 1 ปีพบว่าการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เด็กยังไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนที่ดีพอ

แต่ปีนี้เราจะสำรวจความพร้อมของเด็กแต่ละคนว่ามีความพร้อมสำหรับการเรียนในรูปแบบไหนได้บ้าง โดยเบื้องต้นจากการสำรวจพบว่าร้อยละ 50 เด็กต้องการมาเรียนที่โรงเรียน และเป็นพื้นที่สีขาว ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้นครูผู้สอนจะเป็นผู้จัดการเรียนการสอนให้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพเด็ก นอกจากนี้จะลดความกังวลของผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดถึงต้องมาเปิดเรียนในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 โดย สพฐ. ได้เตรียมกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเป็นหน่วยการเรียนอย่างหลากหลายให้แก่นักเรียนในช่วง 11 วันก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียน พร้อมประกาศให้เขตพื้นที่เป็นศูนย์การรับนักเรียนสำหรับเด็กที่พลาดจากการสอบเข้าโรงเรียนดังและยังไม่มีที่เรียน โดยเขตพื้นที่จะจัดลำดับโรงเรียนที่ว่างไว้ให้ ซึ่งยืนยันว่าเด็กมีที่เรียนทุกคนอย่างแน่นอน ทั้งนี้ในวันที่ 12 พ.ค. 2564 รมว.ศธ.จะชี้แจงทำความใจให้แก่ครูทั่วประเทศอีกครั้ง.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ At HeaR