วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านวิทยฐานะจาก เกณฑ์เก่า สู่ PA

ตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านวิทยฐานะจาก เกณฑ์เก่า สู่ PA

Advertisement

ตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านวิทยฐานะจาก เกณฑ์เก่า สู่ PA

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ทางเพจสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ.ได้เผยแพร่ รูปภาพ Infographic ตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านวิทยฐานะเกณฑ์เก่าสู่ PA โดยประกอบไปด้วย การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ดังภาพ กล่าวคือ มีการประเมินด้วยกันทั้งหมด 4 ปี โดยรอบปีที่ 1 รอบปีที่ 2 รอบปีที่ 3 และรอบปีที่ 4 จะประกอบไปด้วย การประเมิน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 1.ชั่วโมงปฏิบัติงาน 2. คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

 

ส่วนการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ มีคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินดังต่อไปนี้
1.มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
2.มีผลการประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลาที่กำหนดโดยมีผลการประเมินในแต่ละรอบ ผ่านเกณฑ์
3.มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ในส่วนของ การประเมินและผลงานที่นำเสนอนั้น ประกอบไปด้วย
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ไฟล์วีดีทัศน์
ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ ผลงาน ผลการปฏิบัติของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้
ด้านที่ 3 ผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้ หรือ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สำหรับ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้ และ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สำหรับวิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ

คลิกดู VDO ตอบข้อสงสัยจาก ก.ค.ศ.ล่าสุด

ตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านวิทยฐานะจาก เกณฑ์เก่า สู่ PA

 

สำหรับการเปรียบเทียบระยะเวลาในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว.17/2552 และ ว.21/2560 และ PA โดยปี 2564 เริ่มใช้เกณฑ์ PA วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และ ปี 2565 ครูทุกคนเข้าสู่ระบบ PA วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และมีกรณีตัวอย่างดังภาพเลยค่ะ

ตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านวิทยฐานะจาก เกณฑ์เก่า สู่ PA

กรณีการนำเสนอผลงานตามเกณฑ์เดิมมายื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ข้อ 1 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งวิทยฐานะและข้อ 3 วินัยคุณธรรมและมีผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงตามข้อ 2 ไม่ครบตามจำนวนรอบการประเมินที่กำหนดไว้ประสงค์จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ให้ดำเนินการดังแผนภาพ

Advertisement

คลิกดู VDO ตอบข้อสงสัยจาก ก.ค.ศ.ล่าสุด

พร้อมทั้งหลักฐาน

1. แผนการจัดการเรียนรู้ไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์

2. ไฟล์วีดิทัศน์จำนวน 2 ไฟล์

3.ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน

4 ผลงานทางวิชาการสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

ตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านวิทยฐานะจาก เกณฑ์เก่า สู่ PA

Advertisement

 

คลิกดู VDO ตอบข้อสงสัยจาก ก.ค.ศ.ล่าสุด

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล ตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านวิทยฐานะจาก เกณฑ์เก่า สู่ PA จาก เพจ ก.ค.ศ. ค่ะ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments