ตอบรับเข้ารับโล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565

474

ตอบรับเข้ารับโล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565

ตอบรับเข้ารับโล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565
ตอบรับเข้ารับโล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565

ตามที่ สพฐ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 นั้น บัดนี้การคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 จำนวน 130 โรงเรียน

รายชื่อโรงเรียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 คลิกที่นี่

ตอบรับเข้ารับโล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565
ตอบรับ เข้ารับโล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565

จึงขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 เข้ารับโล่รางวัล ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น.

ตอบรับเข้าร่วมรับโล่รางวัล คลิกที่นี่

ตอบรับเข้ารับโล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565
ตอบรับ เข้ารับโล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565

** ขอให้โรงเรียนตอบรับโดยสแกนผ่าน QR CODE ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565

เอกสารเพิ่มเติม 1 : หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา + ประกาศผล Download
เอกสารเพิ่มเติม 2 : กำหนดการ  Download

ขอบคุณเนื้อหาจาก สถานศึกษาวิถีพุทธ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 รายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน ประกาศล่าสุด 31 มีนาคม 2565 จำนวน 236,955 ราย