วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระบบ HRMS การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระบบ HRMS การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน

Advertisement

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระบบ HRMS การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระบบ HRMS การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระบบ HRMS การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2097 การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วยระบบ HRMS

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระบบ HRMS ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระบบ HRMS ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต ดําเนินการ ประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด ในระดับ ส่วนราชการ ลงสู่ระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดการกํากับ ติดตาม และการประเมินผล การบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดฯ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับทราบแนวทาง การดําเนินการประเมินตัวชี้วัด เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๕ ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อให้ การประเมินตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วย ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองรับการจัดทําข้อมูลอัตรากําลังครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระบบ HRMS การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระบบHRMS การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน

ดาวน์โหลดหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

Advertisement

หนังสือแจ้งตัวชี้วัด 4.1.1

สิ่งที่มาด้วย 1 แนวทางประเมินตัวชี้วัดที่-4.1.1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีอิเล็กทรอนิกส์

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารงานบุคคล สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ. ว 10/2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments