ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 

899

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ระดับชั้นม.3 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ระดับชั้น ม.3 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ต ระดับชั้นม.3 สทศ.ได้จัดการสอบโอเน็ต o-net ระดับชั้น ม.3 เพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ม.3) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบo-net รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ม.3 ปี การศึกษา 2565 ได้ดังลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

advertisement

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 
ตัวอย่างข้อสอบO-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต ม.3 ปี 2566 ปีการศึกษา 2565

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต ม.3 ปี 2566 ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต ม.3 ปี 2566 ปีการศึกษา 2565 วิชาวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 
ตัวอย่างข้อสอบO-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) 
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ม.3 ปี 2566 ปีการศึกษา 2565วิชาภาษาไทย

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ม.3 ปี 2566 ปีการศึกษา 2565วิชาภาษาอังกฤษ

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ม.3 ปี 2566 ปีการศึกษา 2565วิชาคณิตศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ม.3 ปี 2566 ปีการศึกษา 2565วิชาวิทยาศาสตร์

advertisement

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2565 ป.6 ม.3 และม.6 ปี การศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่

advertisement

Test Blueprint O-NETม.3 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)

Test Blueprint O-NETม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)

Test Blueprint โอเน็ต ป.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)