ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

3009

สวัสดีครับ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 นายปรินทร์ ศรีษะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ได้ติดต่อมายังครูอัพเดตดอทคอมเพื่อขออนุญาตเผยแพร่ตัวอย่างเครื่องประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคมขอเผยแพร่ตัวอย่างเครื่องประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา2561

เพื่อเป็นวิทยาทานใช้เป็นแนวทางให้โรงเรียนต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของสถานศึกษาครับ

แสดงความนับถือ นายปรินทร์ ศรีษะเนตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7

สำหรับไฟล์ word ติดต่อได้ที่เมล์ [email protected]

ขอบพระคุณครับ

คลิก ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างเครื่องประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา2561