ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย เอกสารย้ายครู ตัวอย่างเล่มขอย้ายครู

10217
เอกสารคำร้องขอย้าย
เอกสารคำร้องขอย้าย

ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย เอกสารย้ายครู ตัวอย่างเล่มขอย้ายครู

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย เอกสารย้ายครู ตัวอย่างเล่มขอย้ายครู มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งการเขียนคำร้องขอย้าย การจัดทำเอกสารตรงกับตัวชี้วัดและครบถ้วนสมบูรณ์ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการย้ายได้ค่ะ โดยเอกสารที่นำมาฝากคุณครูในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวอย่างการเขียนคำร้องขอย้าย แบบคำร้องขอย้าย และหน้าปกเอกสาร ดังภาพเลยค่ะ ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์แบ่งปันไฟล์เอกสารคำร้องขอย้าย จากคุณครูวัฒนา มะปรางค์ เพจKru Wid

เรื่องน่าอ่าน >>การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

เอกสารคำร้องขอย้าย 2
เอกสารคำร้องขอย้าย 2

เรื่องน่าอ่าน >> การยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการต่าง ๆ

ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย เอกสารย้ายครู
ตัวอย่างเล่มขอย้ายครู

เขียนย้ายครู..ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่าตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย เอกสารย้ายครู ตัวอย่างเล่มขอย้ายครูในครั้งนี้จะมีประโยชน์กับคุณครูที่กำลังเตรียมตัวย้าย นะคะ ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณตัวอย่างที่มาเอกสาร จากคุณครูวัฒนา มะปรางค์ เพจKru Wid ที่ได้ทำการแบ่งปันในครั้งนี้เป็นอย่างสูงค่ะ