ตัวอย่างเอกสารรับรองว.21 ชำนาญการพิเศษ

8760

สวัสดีค่ะ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีตัวอย่างเอกสารรองรับการประเมินวิทยะฐานะ ว.21 มาฝากคุณครูทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการจัดเตรียมเอกสารสรุปรายปีของทุกท่านค่ะ ครูอัพเดตดอทคอมต้องขอขอบคุณ คุณครูทิพย์สุดา สรณะ ที่เผยแพร่เอกสารเป็นแนวทางให้คุณครูได้พัฒนาตนเองนะคะ

ตัวอย่างว21คศ3

ว 21 เป็นหลักเกณฑ์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะซึ่งมีส่วนสำคัญที่พอสรุปได้คือในเรื่องคุณสมบัติ 5 ข้อได้แก่

1.ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งครู โดยกำหนดให้แต่ละช่วงเป็นระยะเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
2.ชั่วโมงการปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ซึ่งมีการกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำ 12 ชม./สัปดาห์ รวมแล้วปีละ 800 ชม./ปี และในระยะ 5 ปี ต้องได้ 4000 ชม.สำหรับการขอมีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และ 900 ชม/ปี รวมระยะเวลา 5 ปี ต้องได้ 4500 ช.ม.  สำหรับวิทยฐานะชะเชี่ยวชาญ โดยต้องมีชม. PLC ไม่น้อยกว่าปีละ 50 ชม.
3.ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์และวิธีการตามที่กคศ.กำหนด (คูปองครู) ขั้นต่ำปีละ 12 ชม.แต่ในระยะเวลา 5 ปี ต้องได้ 100 ชม.หากในปีใดมีชมการพัฒนาไม่ครบ 20 ชม.ให้นำชม.ส่วนที่เกินจาก PLC  50ชม.มารวมได้
5.ผ่านการประเมิน ผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา

***เอกสารประกอบการขอมีวิทยฐานะข้าพเจ้าได้เผยแพร่ตาม Link นี้แล้ว ซึ่งดิฉันเองได้ประเมินช่วงเปลี่ยนผ่าน.ใช้แบบฟอร์มเก่า ต่อมากคศ.ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์ม วฐ.1-3  ซึ่งดิฉันได้รบรวมมาเป็นตัวอย่างแล้ว
ที่มา บล็อกครูทิพย์สุดา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ครูอัพเดตดอทคอมต้องขอขอบคุณครูทิพย์สุดามากๆนะคะที่ได้เผยแพร่เอกสารเพื่อเป็นแนวทางซึ่งมีประโยชน์กับเพื่อนครูมากๆเลยค่ะ ไว้พบกับครูอัพเดตคราวหน้านะคะ มีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนครูอีกแน่นอนค่ะ

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย