ตัวอย่าง  สูตร การคำนวณ เงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

9267

ตัวอย่าง  สูตร การคำนวณ เงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับ   ช่วงปลายปีแบบนี้ท่านใดที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอยู่คงกำลังรอรับ  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  ของตนเองอยู่ ใช่ไหมครับ  ระหว่างรอนะครับ  เรามาลองคิด
เงินที่เราน่าจะได้  ตามตัวอย่างที่จะขอแนะนำต่อไปนี้ครับ

ตัวอย่าง  สูตร การคำนวณ เงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ตัวอย่าง  สูตร การคำนวณ เงินปันผล และ เงินเฉลี่ยคืน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

 

สมมติว่า  
แอดมิน  มีหุ้นสะสมของตั้งแต่เป็นสมาชิกทั้งหมด 200,000 บาท จากรอบปีที่ผ่านมา  และรอบปีนี้ 12 เดือนล่าสุด
จ่ายหุ้นเดือนละ 1,000 บาท  เพื่อจะคิดเงินปันผล  และ ปีนี้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ไปทั้งหมด  72,000 บาท  เพื่อคิด
เงินเฉลี่ยคืน  มาลองคำนวณกันดูครับ…

1.ตัวอย่างการคิด เงินปันผล

-ยอดหุ้นยกมาทั้งหมด (หุ้นสะสม) 200,000 บาท

-ยอดหุ้นส่งหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท

-อัตราเงินปันผล 6.00%  ( ในแต่ละปีอาจจะไม่เท่ากันนะครับ )

 

1.1 ยอดปันผลหุ้นยกมาทั้งหมด 200,000 x 6.00% = 12,000.00 บาท

1.2 ยอดปันผลหุ้นหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท

ต.ค. 61         1,000 x (11/12) x 6.00% = 55

พ.ย.61          1,000 x (10/12) x 6.00% = 50

ธ.ค.61           1,000 x (9/12) x 6.00% = 45

ม.ค.62          1,000 x (8/12) x 6.00% = 40

ก.พ.62          1,000 x (7/12) x 6.00% = 35

มี.ค.62          1,000 x (6/12) x 6.00% = 30

เม.ย.62         1,000 x (5/12) x 6.00% = 25

พ.ค.62          1,000 x (4/12) x 6.00% = 20

มิ.ย.62          1,000 x (3/12) x 6.00% = 15

ก.ค.62         1,000 x (2/12) x 6.00% = 10

ส.ค.62         1,000 x (1/12) x 6.00% = 5

ก.ย.62         1,000 x (0/12) x 6.00% = 0

รวมปันผลหุ้นรายเดือนเป็นเงิน 330  บาท

รวมเงินปันผลทั้งหมด  12,000 + 330 = 12,330 บาท

 

2. ตัวอย่างการคิด เงินเฉลี่ยคืน
-ดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งปี 72,000 บาท
-อัตราเงินเฉลี่ยคืน 11.50 %  ( ในแต่ละปีอาจจะไม่เท่ากันนะครับ )
เงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ คือ 72,000 x 11.50 % = 8,280  บาท

สรุปรวม เงินปันผล+เงินเฉลี่ยคืน = 12,330+8,280 =20,610 บาท  และนี่คือเงินที่แอดมินจะได้รับครับ…

จากที่กล่าวมาก็เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะครับ  อาจมีบางสหกรณ์ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ  ไปตามยุคสมัย
ก็ขอให้ท่านได้ตรวจสอบกับทางสหกรณ์ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะครับ  หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ  แล้วพบกันบทความต่อไปครับ…

หมายเหตุ   อัตราเงินปันผล (เปอเซ็นต์)  และอัตราเงินเฉลี่ยคืน (เปอเซ็นต์)  ที่นำมาคำนวณให้แก่สมาชิก
ของแต่ละสหกรณ์ และแต่ละปีจะไม่เท่ากัน