Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

Advertisement

1

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำตัวอย่าง แบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ซึ่งทุกโรงเรียนต้องจัดทำเป็นประจำทุกปีครับ ซึ่งเอกสารชุดนี้ จัดทำโดย นางนิภา เลือดสกุล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ นางชดาพร ดัชนี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอขอบคุณที่ท่านนำข้อมูลแบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 มาเผยแพร่เพื่อวิทยาทานให้กับทุกโรงเรียน มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ (สำรองครับ)

ขอบคุณที่มา : นางนิภา เลือดสกุล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ นางชดาพร ดัชนี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1