ตัวอย่าง ไฟล์ รายงานการอบรม หลักสูตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากเพจครูสายบัว

4827
ตัวอย่าง ไฟล์ รายงานการอบรม หลักสูตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  จากเพจครูสายบัว
ตัวอย่าง ไฟล์ รายงานการอบรม หลักสูตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากเพจครูสายบัว

ตัวอย่าง ไฟล์ รายงานการอบรม หลักสูตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากเพจครูสายบัว

วัสดีค่ะคุณครูทุกท่านวันนี้ Pages ครูอัพเดตดอทคอม  ชี้เป้า มีไฟล์ข้อมูล ตัวอย่าง ไฟล์ รายงานการอบรม หลักสูตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากเพจครูสายบัว มาแบ่งปันทุกท่านค่ะ

เพจ ครูสายบัวเป็นเพจเกี่ยวกับการศึกษามีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ ว. 21 และวิทยฐานะต่างๆมากมายคุณครูท่านใดสนใจสามารถเข้าไปกดไลท์กดติดตามเพจได้นะคะ

และที่จะมาแบ่งปันไฟล์ในวันนี้คือ ไฟล์ ตัวอย่าง ไฟล์ รายงานการอบรม หลักสูตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากเพจครูสายบัว ซึ่งคุณครูท่านใดที่อบรมและได้รับเกียติบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูสามารถนำไฟล์รายงานนี้ไปเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมให้เข้ากับบริบทของตัวเอง รายงานส่งผอ.ได้เลยนะคะ

หรือท่านใดที่ยังไม่อบรมสามารถเข้าอบรมได้ที่ https://thaisafeschools.com

แบบรายงานผลการอบรม หลักสูตรหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2562

1. หลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
รหัสหลักสูตร : 62037
เรียนรู้รวมเป็นเวลาจำนวน 20 ชั่วโมง เรียนรู้จาก https://thaisafeschools.com

2. ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ หรืออื่นๆ
ที่ได้รับในการอบรมนำมาเพื่อพัฒนางานของหน่วยงาน ดังนี้
เป้าหมายของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

1)เพื่อคุ้มครองนักเรียนและบุคลากรด้านการศึกษาจากการเสียชีวิต การบาดเจ็บ
และอันตรายในโรงเรียน

2) เพื่อให้โรงเรียนวางแผนจัดการศึกษาต่อเนื่องแม้ในระหว่างที่เกิดภัยพิบัติ
3) เพื่อปกป้องการลงทุนในภาคการศึกษา
4) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการลดความเสี่ยงและการฟื้นตัวของภาคการศึกษา
สามเสาหลักของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

ตัวอย่าง ไฟล์ รายงานการอบรม หลักสูตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากเพจครูสายบัว

 

ตัวอย่าง ไฟล์ รายงานการอบรม หลักสูตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  จากเพจครูสายบัว
ตัวอย่าง ไฟล์ รายงานการอบรม หลักสูตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากเพจครูสายบัว
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่